Educaţia prin dezbateri în judeţul Argeş


- Lupta împotriva discriminării de gen
- Prevenirea sarcinilor nedorite
- Implicarea copiilor şi tinerilor în dezbateri publice

Scopul proiectului constă în combaterea discriminării de gen şi creşterea gradului de conştientizare în legătura cu prevenirea sarcinilor nedorite în rândul a 96 de elevi din ciclul gimnazial din judeţul Argeş, prin participarea la dezbateri publice. Activităţile contribuie la creşterea calităţii procesului educational din judeţ, la dezvoltarea abilitaţilor de comunicare, relaţionare si socializare, la promovarea respectului diversităţii şi la creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte educaţia sexuală a elevilor din ciclul gimnazial.

Obiectivul general al proiectului constă în combaterea discriminării de gen şi creşterea gradului de conştientizare în legătură cu prevenirea sarcinilor nedorite în rândul a 96 de elevi din ciclul gimnazial din judeţul Argeş, prin participarea la dezbateri publice.
OS1. Creşterea nivelului competentelor non-formale și a capacităţii de a selecta şi de a lua decizii într-o limită de timp, a capacităţii de autoevaluare a elevilor din ciclul gimnazial – prin A1si A4
OS2. Creşterea gradului de informare şi instruire a elevilor, a cadrelor didactice si a părinţilor in ceea ce priveşte combaterea discriminării pe baza de gen – prin A1, A2, A3 şi A4
OS3. Creşterea gradului de conştientizare şi informare în ceea ce priveşte educaţia sexuală a elevilor din ciclul gimnazial din judeţul Argeş şi a părinţilor/tutorilor acestora – prin A1 şi A3
În cadrul activităţilor vor fi promovate interacţiunea şi schimbul de experienţă între elevii de diferite vârste, genuri şi etnii.


Proiectul se adresează unui număr de 212 persoane, dintre care 96 de elevi ai învăţământului gimnazial din judeţul Argeş, înmatriculaţi in cadrul a 4 unităţi şcolare, 96 părinți şi tutori ai acestor elevi şi 20 de cadre didactice unităţile şcolare. Copiii se află în grupuri vulnerabile, fiind în unul dintre riscurile enumerate în continuare sau în mai multe, dintre următoarele: risc de sărăcie / de etnie romă / având părinți cu nivel scăzut de educaţie / fac parte din familii ce trăiesc doar din beneficii sociale / au părinti plecaţi la muncă în străinătate.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt autorităţile locale din judeţul Argeş.

Şcolile implicate în proiect sunt următoarele:
Şcoala Gimnazială „Virgil Calotescu“ Bascov;
Şcoala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu“ Piteşti;
Şcoala gimnaziala „Traian“ Piteşti
Şcoala gimnaziala „Matei Basarab“ Piteşti

Activităţile proiectului contribuie la combaterea discriminării de gen şi creşterea gradului de conştientizare în legătură cu prevenirea sarcinilor nedorite în rândul elevilor de gimnaziu din judeţul Argeş. Activităţile urmează o succesiune logică, pornind de la formarea cadrelor didactice si continuând cu activităţi de conştientizare şi învăţare pentru elevi, alături de părinţii şi tutorii acestora. Astfel, nu numai ca toţi elevii participă în comun la acţiunile organizate, dar sunt implicaţi şi profesorii copiilor, alături de părinții şi tutorii lor.


A1. Informare, promovare şi diseminare

A2. Curs cu tema Integrarea temei respectului și nediscriminării pe baza de gen în viaţa şcolii, adresat unui număr de 20 de cadre didactice din judeţul Argeş
A3. Mese rotunde cu tema Educaţie sexuală pentru sănătate, adresata elevilor, dar şi părinţilor şi tutorilor copiilor din grupul ţintă
A4. Pregătirea şi desfăşurarea concursurilor de dezbateri pe tema egalităţii de gen pentru elevi. Concursul are ca scop familiarizarea elevilor cu dezbaterea pe bază de argumente a unor teze diferite privind relaţiile între oameni, cu respectul diversităţii si al nediscriminarii.